کم‌ خونی آپلاستیک

کم‌ خونی آپلاستیک

  • 0 نظر

پان‌سایتوپنی به همراه مغز استخوان هایپوسلولار در غیاب غدد لنفاوی بزرگ یا طحال و کبد بزرگ مطرح‌کننده آنمی آپلاستیک (Aplastic Anemia) یا به اختصار AA است. البته متعاقب شیمی‌درمانی و رادیوتراپی و تجویز سرکوبگرهای مغز استخوان، تصویر موقتی شبیه به آنمی آپلاستیک (AA) ایجاد می‌شود. در این موارد، فعال شدن بافت خون‌ساز با منوسیتوز و میل به چپ در سری گرانولوسیتی همراه بوده و حتی ممکن است شاهد سلول‌های بلاست در خون محیطی باشیم که پس از مدتی ناپدید می‌گردد. گفتنی است که در نوزادان و مواردی از قبیل الکلیسم که ذخیره ناکافی از گرانولوسیت‌ها در مغز استخوان وجود دارد، یک استرس یا عفونت می‌تواند به‌طور موقت میل به چپ شدید شبیه لوسمی حاد ایجاد کند.

کم‌ خونی آپلاستیک (AA) نارسایی مغز استخوان است که با نارسایی‌های کلونال دیگر مغز استخوان مانند سندرم مایلو‌دیس‌پلاستیک (MDS)، هموگلوبین‌اوری حمله‌ای شبانه (PNH) و لوسمی لنفوسیت‌های بزرگ دانه‌دار (T-LGL) همپوشی دارد و ممکن است به AML/MDS تبدیل شود.

برای شناسایی کم‌ خونی آپلاستیک حداقل دو معیار از سه معیار Hb<10 و Platelet<50000 و ANC<1500 بایستی صادق باشد و بر اساس معیارهای فوق AA به سه گروه خیلی شدید، شدید و غیر‌شدید طبقه‌بندی می‌گردد.

اشتراک

0 نظر

ارسال نظر