درباره ما


آزمایشگاه پارس واقع در بلوار طالقانی با سابقه بیش از 20سال در فضایی بالغ بر 800 مترمربع  و  در 4 طبقه، براساس استاندارد های آزمایشگاهی ساخته شده است.

آزمایشگاه پارس به عنوان اولین آزمایشگاه دارنده استاندارد های ISO  در یزد  مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی بوده که با بهره گیری از متخصصین علوم مختلف آزمایشگاهی و کارشناسان مجرب  در خدمت مراجعین عزیز و  پزشکان محترم می باشد.
آزمایشگاه پارس صفائیه، در سال 1399 با فضایی بیش از 600 متر مربع و بر اساس استانداردهای جدید آزمایشگاهی راه اندازی گردید.این آزمایشگاه با بهره گیری از تجارب 20 ساله آزمایشگاه پارس طالقانی با حضور کارشناسان با تجربه و تجهیزات جدید، در خدمت مراجعین و پزشکان محترم می باشد.درباره ما

افتخارات

a

a

a

a

a

a

a

a